Privacybeleid

Zaantech BV respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.zaantech.nl, van haar (potentiële) klanten en van haar andere relaties. Zaantech BV stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring informeren wij je over hoe onze organisatie omgaat met jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Het verwerken van persoonsgegevens gaat van ontvangst en opslaan tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende gegevens:

 • basisinformatie zoals jouw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar je werkt of jouw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • financiële informatie, zoals jouw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals jouw IP-adres, het apparaat waarmee je onze website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt;
 • persoonsgegevens die je ons geeft als je bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over je krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de best mogelijke service te kunnen bieden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, tenzij je expliciet toestemming geeft voor het gebruik van jouw gegevens voor andere doelen. Specifieke doeleinden voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
 • om met je in contact te kunnen komen;
 • om wet- en regelgeving na te leven;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website;
 • factureren / declareren van onze diensten;
 • voor toezending van onze nieuwsbrief op basis van jouw toestemming;
 •  

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens? 

De privacywetgeving bepaalt dat wij jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou;
 2. Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;
 3. Op basis van jouw toestemming;
 4. Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Beveiliging

Wij zorgen dat jouw persoonsgegevens bij ons goed beveiligd zijn. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Contactformulier website 

Via het contactformulier op onze website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Wij gebruiken hiervoor jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat wij jouw vraag hebben beantwoord.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Zaantech BV zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dat kan onder meer in de onderstaande situaties:

 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • Om onze diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld ZZP’ers die in opdracht van Zaantech BV ondersteuningen werken;
 • Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Zaantech BV dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. Je kunt daarbij denken aan de leveranciers van onze ICT systemen, bijvoorbeeld met Google.

Wanneer via onze website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Zaantech BV.